Kvinnor med feministiska glasögon på – i ett alldeles eget Livsrum – beläget i det Offentliga Rummet.

Arkiv för oktober, 2012

Livsrummet omvärldsorienterar och oroas

I Livsrummet är det skrämmande dåligt med höga arvoden.

Annat är det bland riksdagens ledamöter. 

Johan Hirschfeldt, som är ordförande i riksdagens arvodesnämnd, har sonderat den övriga arbetsmarknadens löneavtal och sett att en höjning av ledamöternas arvoden är nödvändig.

1 300 kronor mer i månaden tycker man blir lämpligt, så från första nov landar man på 58 300 som månadsarvode för ledamöterna. Denna justering uppåt görs varje år.

Här i Rummet undrar vi vilka löneavtal Hirschfeldt egentligen har tittat på.

Säkert är att har han knappast har fått någon vägledning från Sundsvalls kommun.

Där tycker man att hemtjänstpersonalen är på tok för överbetalda eftersom dessa hade omfattats av en lönesatsning för fem år sedan. Därför blir det ingen avtalsenlig ökning av lönen för dem i år – vilken annars hade varit hundra kronor i månaden.  Så hemtjänsten skriver sina namn på protestlistor och har kanske inte insett att de bara är intressanta som grupp under valår.

Då tillhör de en mycket omhuldad grupp av alla politiska företrädare.

Hirschfeldt måste helt enkelt ha fått inspiration från helt andra löneavtal…. knappast från Livsrummens heller.

Så misstänker vi. 

Det som annars oroar under morgonkaffet är Greenpeaceaktivisternas aktiviteter på landets kärnkraftverk.

Dels att man kan ta sig dit på cykel och via stegar klättra in på området och uppehålla sig där över ett dygn utan att bli upptäckta. Men det som oroar än mer är att Ringhals informationschef Gösta Larsson inte tycker att detta är något bevis på bristande säkerhet.

Nu tänkte väl inte Greenpeace utföra något terrordåd men bara tanken på att vem som helst skulle kunna göra samma manöver med en helt annan agenda – det oroar oss.

Alla i Livsrummet har förstås tagit vårt ansvar och gjort vad vi kunnat i denna fråga – nämligen röstat NEJ – vilket sedan omvandlades till ett NJA och sedan uppenbarligen numera är ett JA…? 

Vi har inte heller tröstats av uttalanden som att just våra kärnkraftverk är ovanligt säkra.

Tvärtemot informationschefen tycker vi att detta är bevis på bristande säkerhet.

Vi oroar oss över att den säkerheten antagligen gäller så länge inget händer.

Tänk om Ringhals skulle bli föremål för Lars Vilks konstiga konstprojekt?

Vad skulle inte kunna hända då? 

I Amerika håller just presidentfrutävlingen på. Just nu lär Michelle Obama leda den.

Det har Washington post och ABC News räknat ut. 

Och här i Livsrummet är vi så litterärt obildade så vi tänkte, Mo Yan – vem är han??

Vi får ta en påtår och läsa horoskopet helt enkelt.

För där står det väl bara sanningar väl…??

Annonser

Etikettmoln