Kvinnor med feministiska glasögon på – i ett alldeles eget Livsrum – beläget i det Offentliga Rummet.

Arkiv för mars 29, 2011

Fridlyst i Livsrummet.

BBISAR~1.JPG

Enligt BRÅs statistik för 2009 (2010 års statistik är ännu bara preliminär) anmäldes 1958 våldtäkter mot barn under 15 år.

1581 anmälningar mot flickor och 377 mot pojkar. Olika undersökningar visar att de flesta sexbrott mot barn aldrig anmäls. Barnet berättar kanske inget. I vissa fall vet omgivningen om att det har hänt men väljer eventuellt att av olika anledningar att inte göra något alls.

I vissa religiösa församlingar tar man fasta på en mening i Bibeln, Ordspråksboken 25:8, där Salomo säger ”Gå inte ut för att förhastat föra en rättsak”. I Jehovas vittnes tidning ”Vakttornet” råder man församlingsäldste att inte göra något förhastat när barn utsätts. Man föreslår församlingsäldsten att ”så småningom kanske du nöjer dig med att låta det hela bero”.

Talesmän från Jehovas menar att sexuella övergrepp mot barn är något som familjen själva ska ta itu med.

          Vi rekommenderar familjen att lösa problemen hemmavid. Det finns ingen lag som säger att religiösa samfund ska anmäla.

Så säger Lars- Erik Eriksson fromt, medlem av avdelningskontorets kommitté på Jehovas huvudkontor i Arboga. Och han har rätt i det, de har ingen anmälningsplikt när barn far illa. Men man kan ju fundera på hur vuxenvärlden ter sig för ett utsatt barn. Om övergreppen sker just hemmavid… vem finns då att hjälpa? Att inte anmäla att barn far illa är ett aktivt val. Man väljer aktivt att ställa sig på förövarens sida, helt enkelt.

År 2009 lagfördes 129 män och en kvinna för våldtäkt mot barn. Av dessa fick 97 ett fängelsestraff (även kvinnan). Övriga fick skyddstillsyn etc.

När man jämför detta med antalet anmälningar ser man klart att det är få som döms. Inte nödvändigtvis för att det inte skett något övergrepp utan för att det varit svårt att bevisa, bortom rimligt tvivel.

Men de flesta övergrepp på barn anmäls inte alls. Nordiska brottofferundersökningar visar att så många som 3-9 % av pojkarna och 9-19% av flickorna kan ha erfarenhet av sexuella övergrepp under sin barndom.

Men debatten handlar om samma skåpmat som tidigare. Barn fantiserar. Kvinnor ljuger. Hämndlystna (och pasande) mammor som får sina barn att minnas ”fel”. Alla oskyldigt anklagade män som inte får tillgång till sina barn för umgänge (brrrrr).

Vi blir så trötta på denna evinnerliga skit och har skrivit om detta så många gånger. Här i Rummet kommer vi också i närkontakt med problemet på olika sätt, vi föreläser och utbildar i denna fråga. Vi gör vad vi kan.

Men vi vill definitivt inte via skatten finansiera pedofila barnvaktsfirmor med rutavdrag. 

Varför inte komma till ruta 2 någon gång?

Det finns vuxna som utnyttjar barn sexuellt.

Lås in dem.

Varför inte fridlysa barn? Eller är de inte tillräckligt skyddsvärda?

Annonser

Etikettmoln