Kvinnor med feministiska glasögon på – i ett alldeles eget Livsrum – beläget i det Offentliga Rummet.

Arkiv för mars 10, 2011

Lr rs (Livsrummet retrospektivt)

omg.jpg

OBS!

Ffg

Livsr -hist (i förk vers) AD 2011 e. Kr.

Dåv allm BB-avd ang f. f div Evor bl.a d.y & d.ä.

…new…

Enl uppg, samtl A-barn.

BVC: ant kg & cm ok, vacc TBC osv. I övr ua.

Ej ADHD,DAMP el.dyl.

Betr barnd: div uppt not. Dock ej allv.

Dåv. HM G VI, TV med Leo R.

I ungd vidl: BH, EP, LP (LSD?) MC & PV.

Allm tveks uppf, A, a, Ba, Bc, C. Iaf A i uppf.

Disco, ob, PMS, RFSU, SEX, vpl Jr m PTV tom PTH…Hm…

Pop & OP, Mentom.kn. Toy, Boy & Shant Nr 29.

G m hr. & pdv.

MVC, BB, BVC, AD-dr, Brio, LEGO, BRIS mm.

Ibl. FASS.

Upprep repr. Dvs ca 6 ggr. End A-barn.

Fsk, Åk: 1-9 dvs Lst, Mst, Hst & G. VT, HT. IF, BK, HAIK osv. F-möt, FF

& så smån. BF.

Samt. äv. övr. aktiv. s.s.

KOMS, HS, Fp, Lab, CSN, RO + andr heml org uppdr (som Q-ill)

mao div konf & utb via SAS o SJ mm.

Irl arb som inv i lok Livsr.avd , fn 3 tr N:o 29.

FR, TR, HR, Fk, Soc, SOS, Vc, Näpo, Säpo, (FBI, CIA, fd KGB?)

EWL, Pul, SkV, KFM, Lst, m.fl.

F.ö. ekon.ansv (m.b.p.a) m bla bg + pg o.dyl.

Nätv, utb f div org mha OH & PDF, Styrm o Årsm m ordf + sekr.

F.n. oft. förfr gm tfn el e-post via Pc, el Sms, Mms, Msn (ej Gps).

Bla pga nuv el fd resp. el ev ang. ex sambo – fig. trol. upa s.a.s.

Isf omg prov. spec. lgh t.v. m WC,TV, VHS, DVD inkl, ej AC.

Ibl alt istf IVA – iaf. Dock ej på n.b. Nix OT.

Betr. rekr: blogg ang Livsr. lol, asg etc

Status: ngt LCHF inget AA, BMI, GI, kcal, fb el Ah1N1.

Mvh Evor & Co

PS

Phu, iofs, p&k, q:-x & cu l8r…

DS

Etikettmoln