Kvinnor med feministiska glasögon på – i ett alldeles eget Livsrum – beläget i det Offentliga Rummet.

Arkiv för januari 20, 2011

Män – så det kan bli – i Livsrummet

män i kalasbyxor.jpg

Vi svängde just in på Mansnätverkets nya hemsida och tittade under fliken Mansfrågor.Här får vi ta del av de skrämmande villkoren för den utsatta gruppen män.

Det är inte klokt hur de har det!

De är ju tvungna att ha alla farliga arbeten och dessutom ingår det i mansrollen att försvara hela landet och offra sig i krig. Nu har det ju visserligen inte varit så många krig att utkämpa på hemmaplan de sista 200 åren. Sista tillbudet var i augusti 1809 vid Ratan i Bygdeå socken men det känns lite osäkert om just det Mansnätverkets medlemmar var involverade i detta.

Inte har de lätt att kunna få behålla sin bostad heller. De flesta hemlösa är män. Vad det nu kan bero på? De flesta som tar livet av sig är män, uppger Mansnätverket, som också irriteras över att dubbelt så många kvinnor som män tog ut examen från universitet och högskolor läsåret 2006/7. Även i den övriga skolan tycks flickor prestera bättre än pojkar, vilket eventuellt kan bero på de opassande undervisningsmetoderna eller (kvinnliga?) lärares godtycke.

Män ska ha det oerhört svårare (än kvinnor) efter en separation meddelar Mansnätverket, och eventuella barn riskerar att hemfalla till kriminalitet och psykisk sjukdom om de inte har tillgång till en närvarande pappa.

Finns pappan med i bilden ökar chanserna för längre och bättre utbildning, ja det lär ju inte gälla söner då förstås eftersom de redan är marginaliserade och oförstådda. Det är ju tur att 92 % av de separerade föräldrarna redan har gemensam vårdnad. Männen får väl försöka engagera sig lite mer i sina barn helt enkelt.

Antagligen är väl några av de övriga 8 procenten som mansnätverket kämpar för. I den gruppen finns säkert både pappor och mammor som av olika skäl har ensam vårdnad. Huruvida det finns eventuella risker för barn att hamna i besvärligheter om de tvingas växa upp utan sina mammor framgår inte av det nya nätverkets hemsida.

Det kanske är helt riskfritt?

Sedan lever inte män så länge heller (i snitt 4 år mindre än kvinnor) och det uppger Mannätverket ska bero på den manliga könsrollen. Det tror vi också.

Dessutom oroas man av att man inte längre automatiskt ska kunna kvoteras in i olika sammanhang. Om kvinnorna också ska kvoteras in så riskerar ju män att hamna utanför, även om de skulle vara meriterade. Här anser man allmänt att det gamla systemet är att föredra och mycket mindre orättvist för män.

Som om detta inte skulle vara nog så drabbas män av mest dödligt våld också, visserligen utsätts de av andra män, men man inser ju att de som grupp lever jättefarligt.

Detta är bara ett axplock av alla de förtretligheter som kan drabba denna utsatta grupp.

Men tursamt nog ska nu Mansnätverket ta tag i alla dessa osynliggjorda frågor.

Och man förstår ju att det är en del att ta tag i.

Man startar kanske motståndsgrupper av typen Våga Vägra?

Tex Våga Vägra försvara landet, Våga Vägra slå varandra, Våga Vägra leva destruktivt.

Blir det eventuellt ”Män kan mässor”?

Knappar och dekaler med texten ”Slå inte din kompis” designas och delas ut till behövande och våldsbenägna medbröder.

Mansjourer startar upp för att ta hand om alla män som slår varandra.

Obenägna pappor tvångshämtas till ansvarsfullt och kreativt umgänge med sina barn.

TV4 engageras för stödgalor och insamling av medel samt gemensam klockringning i hela landets kyrkor.

Blå rosetter kommer att säljas på ”ett ställe nära dig” så att alla får möjlighet att visa sin sympati för denna så länge förbisedda grupp.

Det finns också möjlighet att anmäla sig till den rikstäckande kampanjen ”Spring för livet man” en budkavle som går från Ystad till Haparanda. Mansnätverkets mammor och fruar har engagerats för utdelning av kaffe och blåbärssoppa efter färdvägen.

Här i Livsrummet gör vi som vanligt. Kvoterar in varandra och lever länge. Och är allmänt tacksamma.

 

Annonser

Etikettmoln