Kvinnor med feministiska glasögon på – i ett alldeles eget Livsrum – beläget i det Offentliga Rummet.

Arkiv för oktober, 2010

Oberipligt i Livsrummet.

bäbis.jpg

I Livsrummet snubblade vi över ett, för oss, totalt nytt begrepp.

Juridisk abort.

Det ska betyda att om en blivande pappa inte vill ha det barn han avlat så ska han ha rätt att avsäga sig allt framtida juridiskt ansvar för sitt barn om den blivande mamman ändå framhärdar i att föda det gemensamma barnet. En juridisk abort.

Å andra sidan anser man att mannen ska ha rätt att kräva att kvinnan fullföljer graviditeten om han, men inte hon, önskade det.

Jaa, vad säger man…? Vilka är det nu som tycker att det här kan vara en bra och förnuftig idé?

Tillvaron kan te sig obegriplig i ett Livsrum ibland.

I Livsrumsvärlden är det kvinnor som ska ha makt över reproduktionen. Så vitt vi känner till har kvinnor burit barn och fött dem i alla tider. Det är liksom det gängse sättet.  Detta kommer säkert inte att ändras på något nämnvärt eller omvälvande sätt, trots diverse jämställdhetssträvanden, så det blir nog att gilla läget.

Pappisarna och de andra fillifjonkorna får bestämma över något annat tycker vi. De kan väl få prova med vädret.

I Rummet är vi annars upptagna idag med att försöka utröna om vi kan betecknas som ”allmänna kontorister”, ”expeditions eller administrationsarbeterskor”, ”vaktmästerskor”,  någon slags ”ist”  (för en telefon eller för en reception) eller eventuellt  chefer (över kansli eller ekonomi),  informatörskor eller gör vi kanhända något litet allmänt utredningsarbete…???

Inget verkar passa riktigt in på den ojämnställda tillvaron här.

Vi sneglar på kaffepannan…

tanterna.jpg

Livsrummet söker medarbeterska.

En nära medarbeterska till Livsrummet gick på jazzklubb en dag och blev allvarligt och betänkligt tokkär. Detta har medfört att hon nu helt försvunnit. Hon har visserligen verkat lite borta den sista tiden, eventuellt på grund av följdverkningarna efter jazzkvällen. Det har framkommit information om att hon eventuellt ska kunna befinna sig i Turkiet.  Detta kan också vara ett villospår.

Hon misstänks för att även medfört nämnde jazzgosse. Huruvida denna swingpjatt följt med frivilligt eller ej är i dagsläget oklart. Interpol är inkopplade och har börjat undersöka både det eventuella bortförandet och det märkliga försvinnandet.

Nu undrar vi om någon sett vår (tillfälligt…?) bortkomna, jazzpåverkade och rosenkindade medarbeterska?

Upplysningar omkring detta lämnas lämpligen i Livsrummet.

semester.gif

Dömd – Domare – Dömer

lagbok.jpg

Domaren i Ångermanlands Tingsrätt, som Livsrummet tidigare skrivit om, har nu stämt svenska staten. Anledningen till detta är att han blivit prickad av statens ansvarsnämnd för att ha misskött sitt arbete genom att inte färdigställa domar vid 16 tillfällen under våren 2008. Den pricken vill inte domaren längre ha.

Nyligen dömdes tingsrättsdomaren för 22 fall av tjänstefel till dagsböter. Denna dom kan innebära att domaren får sluta med sitt dömande i tingsrätten och detta har han givetvis överklagat till Högsta domstolen.  Genom att stämma staten och få sin prick undanröjd hoppas han att hans chanser ska öka att få prövningstillstånd i HD. Förra veckan hölls två rättegångsdagar angående undanröjande av prick.

I gammal beprövad stil krävde han att få kalla in nio vittnen vilket inte kunde bli aktuellt då ingen av dessa blivit kallade. Statens advokat tyckte att domaren borde känna till domstolens regler…

Så småningom kunde förhandlingen starta. Domaren läste upp olika omdömen om sig själv som gav en bild av honom som en person med en mognad utöver det vanliga. Dessutom hävdade han att han inte ”var någon galning”. Personalen gav bilden av ett kaos där extradomare fått kallas in för att avsluta mål trots att den aktuelle domaren blev tilldelad färre mål än övriga rådmän. Personalen upplevde arbetsplatsen som en krigszon där domaren till slut inte fick vistas på kansliet utan fick förpassas till ett eget rum på en annan våning i betryggande avstånd från övrig personal.

Domaren själv uttryckte att änglar (som han själv?) blivit kränkta och djävlarna (den övriga personalen?) tilläts få bära gloria.

Många har försökt få någon ordning till stånd. Hans chef, JO, domstolsverket och olika konsulter. Statens advokat beskrev det hela som en snöboll på väg mot en avgrund.

Dom i målet faller den 5 november. Till dess dömer vår domare tillika kränkte ängel vidare och varvar detta med att processa som målsägande i andra rättegångar.

Men han säger som sagt att någon galning är han inte.

Kanhända har han blivit övermogen till slut? Eller för prickig?

Detta händer faktiskt på riktigt….

http://allehanda.se/start/harnosand/1.2412214-svedberg-brot-tystnaden-jag-ar-ingen-galning-

 

http://allehanda.se/start/harnosand/1.2415732–en-snoboll-mot-avgrunden- 

Hur är Livsrummet i Örebro??

Nu varnas kvinnor av polisen för att vistas ute i Örebro. Anledningen är den våldtäktsvåg som drabbat många örebrokvinnor den sista månaden. Nu senast våldtogs en 64årig tant utomhus mitt i ett villaområde tidigt en morgon.

Två serievåldtäktsmän samtidigt i samma stad är mycket ovanligt. Och de kan troligen inspirera varandra, enligt kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki:

– Den typen av mycket massmediala händelser brukar trigga i gång personer som ligger på gränsen, säger han till TT.

Här i Livsrummet tycker vi att Örebromännen borde hålla sig inne. Eftersom de annars kan riskera inspireras och triggas att ”ligga på gränsen”. Våldtäktsmansgränsen antar vi att Sarnecki menar.

Men det är väl omöjligt och kränkande för män som grupp? Att se män som presumtiva våldtäktsmän. Kvinnor som grupp kan däremot utan vidare klumpas ihop som gruppen presumtiva våldtäktsoffer och uppmanas att hålla sig inomhus.  Man kan ju fundera på om det är mer riskfritt där?

Burrpurr??

Burrpurr är det alltid likadant?

Husmorsgymnastik_461_300.jpg 

 

I Livsrummet tycker vi att alla tanter borde få skutta runt omkring helt fritt och totalt ohämmat. Dygnet runt. Även i Örebrotrakten.

Bilden ovan föreställer alla Evorna på provskuttning i omgivningarna.

Totalt och föredömligt ohämmat.

 

Burrpurr i Livsrummet…

Hela Livsrummet är skinande blankt och putsat. Vår alldeles egna lokala orkanstorm Ellybelly-Bi har som förväntat farit fram som en regelrätt och fullgradig tsunami.  Hög nivå på alla skalor har noterats runt om på trakten.

Livsrummet är nu åter i fullständig trafik.

GästRummen och DamRummen fylls på.

Fårskallarna i FrysRummet flörtar mot oss på ett skälmskt, men också lite glasartat, sätt.

                                       underskatta.jpg

Ute i världen tokar folk till det som vanligt.

Några maskeradutstyrda personer från folkdanslaget Bialitt kom på att de kommit till fel tillställning som hölls i StorkyrkoRummet och blev tvungna att storma ut därifrån och att rasa. Alla blir ju så kränkta av allting nuförtiden.

Här i Livsrummet är vi som vanligt både många och kulturella lite till kvinns.

Vi får också lära oss nya intressanta saker hela tiden.

En yngre medarbeterska har lärt oss ett nytt och användbart ord.

”Burrpurr”

Det betyder varför.

Burrpurr kan man säga mycket ofta …och frågetecknen hopar sig.

Etikettmoln