Kvinnor med feministiska glasögon på – i ett alldeles eget Livsrum – beläget i det Offentliga Rummet.

Arkiv för juni, 2010

Livrummet halverar bekvinningen…

                                 Bad%20tante.jpg

Somliga i Livsrummet förbereder sig för ledighet. Andra inte.

Det har emellertid inneburit viss rusch för alla i Rummen. Badkostymeringar i trikå med tillhörande vinylbadmössor i klatschiga färger har plockats fram ur gömmorna och provats. Allt hade dock återigen krympt ihop till hopplösa storlekar utom mössorna som passade fint.  Alla upptäckte nya skrynklor, veck och volanger som inte riktigt funnits där förra sommaren. Dessa pushinades på ett trevligt och smidigt sätt i den numera något knapphändiga men stretchiga trikån.

Tånaglarna har målats om i klädsamma cerisa nyanser, solhattarna är framtagna, jordgubbarna är rensade och det vita vinet ligger på kylning.  De nya solglasögonen som har inköpts provades under glada tillrop och de högklackade sandaletterna fullbordade semesteroutfiten tillsammans med badväskorna.  De Evor som blir kvar några veckor till i Rummet surade lite först men drogs snart med i den uppsluppna stämningen och det festliga tumultet som både inprovningarna och vinprovningarna skapade.

Ledighetskommittén vinglade nyss ut på höga klackar och i mörka solglasögon. En av Evorna kom genast lite fel, (såg kanske lite illa?) hamnade i Svängrummet hos grannen som lystet ville prova hennes skor…?

Här i Rummet har det blivit lite tyst, de kvarvarande Evorna har trängt in sig i Andrummet och sippar ur kvarvarande vinslattar och fläktar sig håglöst med olika obegripliga skrivelser från Fördelningsmyndigheten. 

Annonser

Skamgrepp??

                                                      rape-axe.jpg

Den politiskt och religiöst obundna föreningen Bitterpittarna samlades idag för ett extra styrelsemöte.

Anledningen var medias uppgifter om det nya påfundet ”Rape-aXe”, kondomen med bett i.

Detta tilltag hotar den personliga integriteten, menar man och utdelar en bitande kritik.

Flera i styrelsen ansåg att DO skulle skyndsamt utreda frågan om detta inte kunde vara ett solklart fall av diskriminering av de manskliga rättigheterna. Man tyckte att det kändes som om denna fråga ”grep tag i dem”.

Andra ville att Socialstyrelsen borde utarbeta en folder och varna hugade kvinnor från bruk av Rape-aXe. Ett tänkbart upplägg skulle kunna vara, att bettkondompreparerade kvinnor skulle förvänta sig att bli överraskande penetrerade och detta skulle skapa onödig oro i kvinnoleden.

(Alla vet ju sedan cesiumnedfallets dagar att rädsla för fara är mycket farligare än själva faran.)

Några menade att detta tilltag måste ha initierats av hämndlystna och extrema radikalfeminister.

Kan Schyman vara inblandad?? undrades det allmänt i församlingen.

–          Överrasknigssex kommer i framtiden att bli alltför överraskande och riskfullt, rasar föreningen mangrant.

Doktor Bull Pilling, Bitterpittarnas talesman, rapporterar om den upprörda stämningen och varnar för att denna kondom kommer att missbrukas av illasinnade kvinnor och välmenande män kan utsättas för fara. Pilling menar dessutom att verksamheten med att montera loss alla bitskadade kommer att medföra stora kostnader och en hög belastning på de redan tidigare så ansträngda resurserna inom sjukvården och försäkringssystemet. Det är dock ännu oklart hur Försäkringskassan ställer sig.

I Livsrummet har vi i sedvanlig vetenskaplig och undersökande anda skickat ut ett antal preparerade medarbetare. Av fem preparander har två just återkommit.

Den lokala vårdcentralen Krokusen meddelade att det nyinstallerade demonteringsbordet kommit till användning redan nu på förmiddagen.

I nuläget satt två ”dingeledongade” patienter i väntrummet och väntade på avmontering.

Det rörde sig om en uttråkad polischef och en irriterad rådman.

Rådmannen ville genast ”skjuta upp det hela” till hösten.  På Krokusen tyckte man emellertid att ordvalet var lite olämpligt med tanke på omständigheterna och bestämde sig att inte fästa något avseende vid hans förhalningsförsök. Polischefen upplevdes dock som relativt fängslad av sin situation.

Flera av Livsrummets medarbetare ser nu fram emot välbehövlig semester då många arbetsuppgifter allmänt anses som alltför äventyrliga.

 På sajten http://www.antirape.co.za visar Sonnet Ehlers hur Rape-Axe ska användas.

Apropå sommarens bröllopsyra…

 

                            brudbukett.jpg

Nu när sommarlovet är här igen riskerar många ungdomar att bli bortgifta

I fjol var det detta som hände minst sex ungdomar i Göteborg. Fem flickor och en pojke. Fyra av dessa blev tvingade att gifta sig under lovet i samband med familjens semesterresa till hemlandet. 40 flickor blev under förra året tvungna att bo hos Grynings skyddade boende i Göteborg på grund av hot att giftas bort.

Även i Livsrummet träffar vi understundom på flickor som måste gifta sig med någon som de inte känner på grund av att familjen har bestämt detta. Är hon motsträvig kan hon misshandlas eller straffas på olika sätt. Det är inte ovanligt att hon hotas med döden eller att släktingar påstås kunna utöva olika trolldomar som ska göra att flickan blir sjuk eller dör om hon inte lyder familjen eller släkten i hemlandet.

Blir hon misshandlad och söker hjälp hos till exempel polis intygar familjen mangrant att alla har sett hur hon själv slagit av sig näsan eller käken eller åsamkat sig andra skador.  ”Hon brukar göra så” och ”Ibland försöker hon hänga sig” berättar familjen. I sådana lägen läggs fallet ner, ingen åklagare som vi känner till går vidare med detta.

Här i Livsrummet klingar sådana familjeuttalanden minst sagt alarmerande. Det har nämligen hänt att sådana hängningsbenägna, äktenskapsmotsträviga och olydiga flickor har lyckats…

Så vitt vi känner till har alla myndigheter erhållit gedigen utbildning i detta ämne som kallas för ”Hedersrelaterade problem”, men vad händer sedan i verkligheten, där de verkliga hedersrelaterade flickorna bor?

Är detta rimligt? Så undrar vi här i Rummet idag då vi tänker på unga P, som med nyläkt näsa är alldeles nygift.

–          Hur kan det vara så här, jag har ju sagt allt till polisen!

Så säger hon.

Hon vet ju inget om polisens hot- och riskutbildning, hedersproblemskurser och de resurser som tillskapats omkring detta.

 

Tryggare, borde många vara…

 

polis.jpg

Stiftelsen Tryggare Sverige, som har till syfte att förbättra situationen för den som drabbats av brott, har gjort en undersökning som nu presenteras i en rapport.

Man har under våren intervjuat brottsoffersamordnare i landets samtliga 21 polismyndigheter angående arbetet med hot- och riskbedömningar när det gäller kvinnor utsatta för våld.

Stiftelsens generalsekreterare Magnus Lindgren tycker att resultaten är bedrövliga.

Av alla 21 enheter är det bara tre (Västmanland, Dalarna och Örebro) som har rutiner, struktur och en organisation för hur man ska arbeta med dessa frågor.

I de övriga 19 är det upp till enskilda polisers attityder och värderingar…

Tiotusentals kvinnor i Sverige drabbas av våldsbrott där gärningsmannen är en anhörig. 13 till 20 kvinnor dödas varje år av en nuvarande eller före detta man, sambo eller pojkvän. Många av de kvinnorna har tidigare vid upprepade tillfällen gjort anmälningar om hot och misshandel.

Inom polisen har betydande utbildningsinsatser gjorts, resurser tillsatts och tjänsteföreskrifter har utarbetats och tagits fram. Dessa får inget genomslag, de följs inte och utbildningen verkar inte ha gjort något större intryck.

Här i Livsrummet kan vi inte förstå att kvinnors trygghet ska vara beroende av enskilda polisers personliga attityder, intressen och värderingar. Att se våldsutsatta kvinnor som ett egendomligt och slumpmässigt särintresse är helt orimligt.

Hade det varit så att ”kvinna utsatt för våld” vore en smittsam sjukdom skulle bara antalet göra att det skulle ses som en epidemi och man hade behövt överväga vaccination.

Skärp er polisen! Detta går inte.

Vad är det egentligen ni inte vet efter alla utbildningar? Nu är det dags för verkstad. 

 

Dom – Domare – Dummast

lagbok.jpg

Vid Ångermanlands Tingsrätt finns en märklig domare anställd.

Domaren är personligen indragen i diverse rättegångar och stämningar med ständiga överklaganden. Den rättegång som bland annat skulle behandla brott mot tystnadsplikten (hans fru har skrivit domar i hans namn) och att han i 24 fall underlåtit att meddela domar inom utsatt tid, har nu för andra gången skjutits upp.  Rättegången som beräknas ta fyra (?)dagar var först planerad i mars. Dagen före hävdade domaren att det förelåg jäv och prövningen flyttades fram till den 2 juni. Dagen före den nya rättegången meddelade domaren att han nu skulle företrädas av en advokat som inte under överskådlig tid (!) hade möjlighet att ta sig an domaren. Han hade tidigare bestämt att han skulle föra sin egen talan. Eventuellt kan rättegången komma till stånd någon gång till hösten.

Den kan då sammanfalla med en annan prövning som uppsköts förra veckan då domaren tyckte att det var jobbigt med så många rättegångar nu, den gällde ”undanröjande av varning” . Domaren tycker att varningar som utdelats mot honom varit obefogade.  Detta skulle ta två dagar i anspråk.

Sedan tidigare är han misstänkt för dödshot mot ordföranden i vägföreningen i det samhälle där han bor. Där är han förövrigt känd för att ”fejka ”olyckor genom att låtsas som om grannarna kört över honom och därför tillkallar han ambulanser och poliser. Någon gång har ambulansen tagit med honom till sjukhus men eftersom domaren befunnits pigg och oskadd har han skickats hem igen. Dessutom försöker han hindra att byborna kör på landsvägen genom att skotta upp snö och så gräsfrön där. Domaren tycker att vägen ska dras om. Nya stämningar. Nya förhandlingar. Lantmätare påtalar att detta inte låter sig göras då det ligger ett berg i vägen och domaren överklagar givetvis. Han kanske tror sig kunna förflytta berg?

På Ångermanlands Tingsrätt är personalen rädd för domaren som därför får hållas i ett eget rum i nedre våningen med separat ingång. Han är anmäld för olaga hot mot en annan anställd.

Domstolsverket hade därför stor förståelse för att domaren fick hållas i särskilda lokaler.

Kronofogdar har fått stå och lurpassat på domaren på hans arbete för att kunna delge honom stämningar eftersom han inte kan delges hemmavid. Det har också förekommit att delgivningar ”spikats” fast på hans hus eftersom han och frun inte öppnar utan tillkallar polis om någon knackar på dörren.

Domaren anställdes vid Ångermanlands Tingsrätt redan 2002 och problemen ska ha börjat redan då. Sedan 2008 har han hotats med avsked. Samma år beslutade Riksåklagaren att inleda förundersökning mot domaren. Han har varnats flera gånger av statens ansvarsnämnd för tjänstefel. Justitieombudsmannen har kritiserat, bland annat för domarens långa handläggningstider.

Hela tiden har han dock varit anställd som domare och skipar rättvisa för andra medborgare om dagarna.

Kan media med uppdrag att granska ta sig an detta? Lars Adaktusson gjorde ett försök i fjol vilket resulterade i ett inslag i Adaktusson på TV8. Lokala medier har i flera år rapporterat om domarens förehavanden. Alla undrar vad hans nästa steg kan bli.

Ska han spela ut ”Sjukkortet” dagen före nästa rättegång? ” Eller ”Jaggörsomjagvillkortet”?

Jävkortet”, ”Förmångarättegångarkortet” och ”Advokatkortet” är ju redan använda.

Här i Livsrummet ifrågasätter vi starkt lämpligheten i att domaren (som mer ter sig som en rättshaverist) överhuvudtaget dömer vidare… och att han bereds möjlighet att, för våra skattemedel, driva med rättssystemet.

Kan alla andra åtalade också göra så?

Så frågar vi oss idag här i Livsrummet.

Etikettmoln