Kvinnor med feministiska glasögon på – i ett alldeles eget Livsrum – beläget i det Offentliga Rummet.

Arkiv för augusti 6, 2009

Religionsfrihet – gäller inte för barn

                                              baby.jpg

Barn ska inte behöva omskäras av klåpare, säger landstingsrådet Birgitta Rydberg. Hon menar att omskärelse har funnits i tusentals år och sker ändå i hela världen. Därför välkomnar hon Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation att erbjuda omskärelse av pojkar i Sverige. Hon menar att religionsfrihet borde råda i vårt land.

Överläkare Gunnar Göthberg, vill förbjuda omskärelse helt och hänvisar till FN:s barnkonvention. – Ingreppet utförs utan barnets medgivande och kan i vissa lägen jämställas både med övergrepp och kvinnlig könsstympning. Lagtexten borde skärpas åt andra hållet,säger Göthberg. Enligt hans erfarenhet är problemen med misslyckade omskärelser större i Malmöregionen än på andra ställen i landet. – Kirurgin som utförts på muslimska pojkar i Malmö har skett i anslutning till moskén och på ett sätt som inte varit bra. Det har man hanterat alldeles för slapphänt, både från sjukvårdens sida och rent polisiärt, säger Gunnar Göthberg.”

Imamen Abd al Haqq Kielan tycker att läkarna inte har rätt att vägra och att det inte finns medicinska skäl för omskärelse spelar ingen roll menar han. Det går att utföra ändå och han tycker att det är beklagligt att de här läkarna inte förstår vikten av en social tillhörighet.

I Livsrummet anser vi att inga barn borde omskäras överhuvudtaget.

Vuxna som vill skära bort delar av små pojkars eller flickors könsorgan på grund av sina egna religiösa villfarelser borde anses som helt diskvalificerade. Att hänvisa till vikten av detta för att kunna ta del av social tillhörighet eller att man gjort så i tusentals år är inga vettiga skäl. Det finns mycket som gjorts under ett par tusen år som ingen skulle drömma om att göra idag.

Religionsfrihet betyder väl att man ska få välja religion själv? Att utsätta små barn för dessa övergrepp är rättsvidrigt. Var är deras religionsfrihet och vilken ska slå vakt om och ta tillvara deras rättigheter? Det verkar inte bli landstingsrådet Birgitta Rydberg. Hon tycks anse att vissa barn ska vara rättslösa och ska vara tvungna att underkasta sig religiösa operationer, bara det sker genom Lanstingets försorg.

I Livsrummet anser vi att om man sedan som vuxen väljer att ”stajla” om sitt könsorgan för att få vara med i någon social gemenskap eller religiös sammanslutning kanske man kan ha anledning att fundera över reglerna i den tillhörigheten men då är det i alla fall ett eget vuxet val.

Heder åt dom läkare som vägrar att vara en del i den här verksamheten.

Låt alla barn omfattas av religionsfriheten.

Annonser

Etikettmoln