Kvinnor med feministiska glasögon på – i ett alldeles eget Livsrum – beläget i det Offentliga Rummet.

Arkiv för juni, 2007

Regeringsrätten slaskar runt i porrträsket

I Regeringsrätten har nu i dagarna tagit tag i frågan om pornografi på Sveriges fängelser. Efter att noga övervägt saken har man nu satt ner foten. Beslutet blev att man i största möjliga mån ska tillgodose porrbehovet hos de personer som är dömda för allehanda sexuella brott, som grova våldtäkter, sexuella övergrepp mot barn och liknande. Därför får nu dessa män tillbaka sina tidigare konfiskerade så kallade herrtidningar ( pornografisk litteratur för ”herrar”)

Man ser detta som oerhört viktigt och pekar på nödvändigheten av att även dessa interner kan hålla sig ajour med vad som händer i porrbranschen under den tid de är inlåsta och tvingas till behandling för sitt beteende. Regeringsrätten ser det som en rättvisefråga att sexdömda ska kunna få nya inspirerande uppslag och raffinerade idéer till sin fortsatta verksamhet.

I Livsrummet har det länge varit känt att pornografin är teorin och att det sexuella våldet mot kvinnor och barn är praktiken. Eftersom denna vetskap är gammal och vedertagen antar vi att även Regeringsrätten har denna kunskap. Inom pornografin florerar trender och moden och Regeringsrättens ledamöter finner det uppenbarligen av största vikt att de sexdömda ska kunna hänga med och ha möjlighet att känna till ”det senaste” när de släpps ut från fängelserna.

– Vi vill ju inte att de sexdömda ska  känna sig utanför och bli utsatta för mobbing efter strafftidens avslutande. Man kan se detta som en viktig del av anpassningen tillbaka till samhället. Eftersom det finns ett stort utbud av kontaktannonser i dessa tidningar kan man dessutom få social träning och möjlighet att knyta nya spännande kontakter, uppger en källa nära Regeringsrätten.

 

I Livsrummet börjar vi fundera på möjligheterna till att ta en mycket lång semester.

Mäns våld mot kvinnor i Skellefteå

I Skellefteå motionerar folkpartisterna om att uttrycket ”mäns våld mot kvinnor” ska ändras till ”vissa mäns våld mot kvinnor”. Man anser att uttrycket är en förolämpning mot män som inte använder våld och därför behövs ”nyanseras”. Däremot tycker man inte att uttrycket behöver ändras till ”vissa mäns våld mot vissa kvinnor”.  Kvinnor blir inte förolämpade i lika hög grad och behöver inte omfattas av ”nyanseringen” anser Skellefteås folkpartister. Samtidigt har tekniska nämnden i Skellefteå beslutat att förlänga tiden för belysning på gång och cykelvägar eftersom våldtäktsanmälningarna ökat. Skogsområden i anslutning till promenadstråk ska röjas om någon ”viss” man skulle stryka runt på trakten.

Jaa, vad säger man? I Livsrummet provsvimmar vi.

Värmen ökar faran för kvinnor

Nu varnar polisen: ”Så fort det blir varmt ökar våldtäkterna.”

Flera kvinnor har blivit utsatta för våldtäkter och försök till våldtäkter i Stockholmsområdet under senaste helg. Kristina Berglund, stationsbefäl på citypolisen uttalar sig i Metro: ”Det är hemskt att säga det, men så fort det blir varmt ute och man vistas mer på uteserveringar ökar också våldtäkterna.”

I Livsrummet undras det om själva vädret och uteserveringarna är grunden till det ökade våldet mot kvinnor. Det verkar som om samhället utan att reflektera normaliserar mäns föreställning om att de har rätt att tilltvinga sig sex med kvinnor i varmt väder.

 Det blir en av många saker att förhålla sig till när utetemperaturen stiger.

  • Blodsugande insekter
  • Livsmedel som surnar
  • Risk för blixtnedslag
  • Hudcancervarning
  • Hagelskurar och översvämningar kan förekomma
  • Överfallsvåldtäkter
  • Solsting
  • Drunkningsolyckor
  • Ormbett

Nu väntar vi bara på foldrar på apotekets hyllor där kvinnor på bästa sätt får lära sig hur dom ska undvika att bli överfallna under den varma årstiden…för det manliga beteendet verkar ju ingen ifrågasätta eller fundera över.

Etikettmoln